MACD

MACD Nasıl Yorumlanır?

MACD Nasıl Yorumlanır?

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • MACD içerisindeki çizgilerin hareketleri yatırımcılara alış veya satış sinyali verebilir. Örneğin MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kesmesi satış sinyali, MACD çizgisinin sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kesmesi alış sinyali olarak yorumlanabilir.

  • Finansal varlığın fiyatı ile MACD arasındaki uyumsuzluklar oluşabilir. Bu uyumsuzluklar yatırımcılara düşüş veya yükseliş sinyali verebilir. Örneğin MACD çizgisi düşüp varlık fiyatı artıyorsa bu ayı uyumsuzluğu yani fiyatların düşebileceği anlamına gelebilir. Tam tersi olarak MACD çizgisi yükselip varlık fiyatı düşüyorsa bu boğa uyumsuzluğu yani fiyatların yükselebileceği anlamına gelebilir.

  • MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki fark yani histogram değeri de yatırımcılara sinyaller verebilir. Histogram değeri pozitifteyken başka bir deyişle MACD çizgisi sinyal çizgisi üzerindeyken finansal enstrümanın yükseliş eğilimi fazla olabilir. Bu durumun tam tersinde ise histogram yatırımcılara finansal enstrümanın düşüş eğiliminin fazla olabileceğini anlatır.

  • MACD çizgisinin fiyat hareketi ile paralel ilerlemesi genellikle yükselişi işaret ederken MACD çizgisinin fiyat hareketi ile ters hareket içerisinde olması düşüşü işaret edebilir.