Zaman Aşımı Duyuruları

Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyuruları

 

Değerli Yatırımcımız;

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83. Maddesinin 4.fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklarının, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

İnternet sitemizde yer alan listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahipleri, Kurumumuza geçerli kimlik belgeleri ile 2023 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklarına ilişkin olarak, yapmış olduğu en son talep, işlem veya yazılı talimat tarihinden itibaren on yıllık zaman aşımı suresi dolmadığı surece, 2023 yılı içerisinde şirketimize başvuruda bulunulabilecektir.

Ayrıca, 2024 yılı içerisinde on yıllık zaman aşımı suresi dolan hesaplarla ilgili yatırımcılar tarafından yapılan başvuruların da dikkate alınması mümkün olmayacaktır.
Müşteri Listesi için tıklayınız.

Ayrıca, 2025 yılı içerisinde on yıllık zaman aşımı suresi dolan hesaplarla ilgili yatırımcılar tarafından yapılan başvuruların da dikkate alınması mümkün olmayacaktır.
Müşteri Listesi için tıklayınız.