Borsa Terimlerini Öğrenin

A
Açığa satış yatırımcının taşımadığı bir hisseyi aracı kurumdan ödünç alıp belirli bir vadede yerine koymak şartı ile satma işlemi.
Finansal kurumların belirli bir süre için belirli miktar ve üçüncü kişi lehine farklı ülkedeki ilgili bankaya kendi nezdinde kredi açması amacıyla gönderdiği teminat mektubu.
Finansal bir aracın belirli bir zaman geçmesi sonucunda finansal araçtaki eskime veya aşınma gibi durumlarda ayrılan pay.
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini yönetmelerine, menkul kıymetler alım satımı yapmalarına ve finansal işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan kurumdur.
Piyasalardaki fiyat farklılıklarından yararlanılarak risk olmadan kar elde etme.
Piyasada fiyatların genel anlamda düşüş eğiliminde olduğu dönem.