logo logo

İnfo Yatırım’la Eurobond Dünyasını Keşfedin!

İnfo Yatırım’ın uzman ve deneyimli Uluslararası Piyasalar ekibi, Eurobond’lara yatırım yaparak, döviz cinsi getirileriniz için cazip fırsatlardan faydalanmanızı sağlar.

Siz de hemen 1.000 USD’den başlayan yatırımlar ile Eurobond almak için hesap açın.

Eurobond’lar kurum, şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, değişken vadeli ve kuponlu borçlanma araçlarıdır.

Genellikle sabit faizli kupon ödemelidir, ancak değişken faizli kupon ödemeli Eurobond'lar da mevcuttur.

Dolar cinsi Eurbond’lar altı ayda bir, Euro cinsi Eurobond’lar ise yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar. Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır.

Kupon faiz oranı ile vadeye kadar getiri kavramları farklı anlamlara sahiptir. Kupon faiz oranı, Eurobond’un vadesi boyunca dönemsel olarak ödeyeceği faiz oranını ifade ederken; vadeye kadar getiri oranı ise; Eurobond’un satın alındığı tarihten vade sonuna kadar tüm kupon ödemelerinin ve anapara ödemesinin denk geldiği getiriyi ifade etmektedir.

Çoğunlukla hamiline yazılı olarak ihraç edildiklerinden, ikinci el piyasada kolayca alınıp satılabilirler.

Vade sonunu beklemeden, işlem yapılacak tarihteki piyasa koşullarındaki fiyata göre nakde çevrilebilir.

Standart işlem valörü iki iş günüdür.

Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarından takip edilebilir ve Eurobond’lar müşterilerimiz adına kurumumuzun Euroclear nezdindeki hesabında saklanır.

Gelir vergisi açısından, kupon ödemeleri üzerinde stopaj kesintisi yoktur. Ancak, T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın her yıl belirlediği muafiyet sınırının üzerinde kazanç sağlanması durumunda ise; beyana tabidir.

Devlet tarafından ihraç edilen Eurobond’lar, T.C. Hazine Müsteşarlığı güvencesi altındadır.

Döviz bazında birikimleriniz ile Eurobond yatırımı yaparak hem iyi oranlarda faizlerden yararlanabilir hem de kupon ödemeleri yoluyla sürekli nakit akışı sağlanabilir.

Eurobond’lar ikinci el piyasada vadesinden önce piyasa koşulları dahilinde nakde kolayca çevrilebilir.

Alternatif vade seçenekleri ile talep edilen vadede işlem yapılabilir.

Farklı ülke, şirket ve sektörlere ait Eurobond’lardan bir portföy oluşturarak çeşitlendirme yapılabilir ve risk dağıtılabilir.

Eurobond işlemi yapmak için İnfo Yatırım’da hesabınızın olması yeterlidir.

Eurobond’lar, döviz cinsinden sabit getirili menkul kıymetler (tahviller) oldukları için fiyatları ile piyasa faiz oranları arasında ters bir ilişki mevcuttur. Piyasa faizlerinin arttığı dönemlerde Eurobond fiyatları düşüş göstermekte, piyasa faizleri düştüğü zamanlarda ise Eurobond fiyatlarında artışlar gözlenmektedir.

Piyasa faizlerini etkileyebilecek temel bileşenler olarak; ihraççıya ait risk algısı ve ülke CDS primleri gösterilebilir. Bu noktada, ihraççıya ait olası risk iştahı veya ülke risk primindeki yükselişler dolaylı yollardan piyasa faiz oranlarını artırıcı yönde hareket edeceğinden, Eurobond fiyatlarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Tersi bir senaryoda ise; CDS primindeki gerileme piyasa faiz oranlarının aşağı yönde hareketine neden olacağından, Eurobond fiyatlarında artışlar görülecektir.

Bilindiği üzere sabit getirili menkul kıymetlerde, vade sonunda alınacak nominal büyüklük işlem gününden itibaren bilinmektedir. Bu fiyat, piyasalarda işlem kolaylığı olması açısından 100 nominal fiyat üzerinden ifade edilir. Bu bağlamda, Eurobond’ların piyasa fiyatını üç farklı şekilde ifade edebiliriz:

  • Eğer piyasa fiyatı 100’den işlem görüyorsa; başa baş değerinde,
  • Eğer piyasa fiyatı, 100 seviyesinin altında işlem görüyorsa; primsiz,
  • Eğer piyasa fiyatı, 100 seviyesini üzerinde ise; primli

olarak adlandırılır.

Ayrıca Eurobond’larda temiz ve kirli fiyat kavramları bulunmaktadır. Temiz fiyat, piyasada anlık olarak işleme tabi olan fiyat iken; kirli fiyat ise temiz fiyata birikmiş kupon ödemelerinin eklenmesi ile ulaşılan fiyat seviyesidir.

Piyasalarda her bir Eurobond’a ait ISIN kodu bulunmaktadır. Örnek olarak ISIN kodu US900123CQ13 olan T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç etmiş olduğu Eurobond’a ait genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • ISIN Kodu US900123CQ13
  • İhraçcı: T.C. Hazine Müsteşarlığı
  • Para Birimi: Amerikan Doları
  • Kupon Oranı: 6,125%
  • Vade Tarihi: 24.10.2028

Eurobond işlemlerinde iki farklı getiri söz konusudur. Bunlardan ilki, finansal bir ürün olmasından dolayı olası değer artışı veya alım satım işlem karı, diğeri ise kupon getirisidir.

  1. Alım-Satım İşlem Karı: Piyasalarda volatilitenin ve risk priminin arttığı dönemlerde, genel olarak piyasa faiz oranları da artar ve bu durum Eurobond fiyatının düşmesine neden olur. Yeniden piyasa faizlerinin gerilediği ve CDS primlerinin düşmesi ile Eurobond fiyatında değer artışı gerçekleşmektedir. Basit bir örnek ile ifade edecek olursak: US900123CQ19 ISIN kodlu Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’na ait Eurobond’un 30.03.2021 tarihinde 94 fiyat seviyesinden alındığını varsayalım. Söz konusu Eurobond’un 31.08.2021 tarihinde 104 fiyat seviyesinden satılması durumunda USD 100.000 nominal büyüklükteki bir işlem için USD 100.000 x (104 – 94) = USD 10.000 alım satım geliri oluşur.
  2. Kupon Getirisi: Eurobond’lar, vade sonuna kadar dönemsel olarak nominal büyüklük üzerinden ödemeler yapan finansal ürünlerdir. Bu kapsamda USD cinsi Eurobond’lar yıllık kupon ödemesini iki ayrı dönemde yaparken, EUR cinsi olanlar yılda bir kez ödeme yapmaktadırlar. Yeniden örnek olarak US900123Q13 ISIN kodlu T.C. Hazine Müsteşarlığı’na ait yıllık 6,125% kupon faizli ve 24.10.2028 vadeli Eurobond’u baz alırsak; USD 100.000 nominal büyüklük üzerinden aşağıdaki tablodaki gibi bir nakit akışı ve kupon ödemesi olacaktır.
Kupon Ödeme TarihiKupon Ödeme Büyüklüğü
24.10.2021$3.062,50
24.04.2022$3.062,50
24.10.2022$3.062,50
24.04.2023$3.062,50
24.10.2023$3.062,50
24.04.2024$3.062,50
24.10.2024$3.062,50
24.04.2025$3.062,50
24.10.2025$3.062,50
24.04.2026$3.062,50
24.10.2026$3.062,50
24.04.2027$3.062,50
24.10.2027$3.062,50
24.04.2028$3.062,50
24.10.2028$103.062,50

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere her altı ayda bir, USD 100.000 x 6,125% / 2 = USD 3.062,50 tutarında kupon ödemesi yapılacaktır. Vade tarihi olan 24.10.2028 tarihinde ise son kupon büyüklüğüne ek olarak USD 100.000 nominal büyüklüğün de geri ödenmesi ile toplam ödeme USD 100.000 + USD 3.062,50= USD 103.062,50 tutarında olacaktır.

Eurobond’lara yatırım büyüklükleri değişkenlik göstermekle birlikte, aşağıdaki tabloda görülebilecek beş adet T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç etmiş olduğu Eurobond’lara mininum yatırım tutarları detayları ile birlikte görülebilir.

 

İhraçcı KurumMinimum Yatırım TutarıKupon Oranı (Yıllık)Vade Tarihi 
 
Türkiye Cumhuriyeti$2.0007,38%5.02.2025 
Türkiye Cumhuriyeti$1.00011,88%15.01.2030 
Türkiye Cumhuriyeti$2.0008,00%14.02.2034 
Türkiye Cumhuriyeti$2.0006,88%17.03.2036 
Türkiye Cumhuriyeti$2.0007,25%5.03.2038