logo logo

Opsiyon Nedir?

Opsiyon, değeri başka bir varlığın değerine bağımlı olarak değişen türev ürünlerdir.

Opsiyonlar, belli bir vadeye kadar opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, finansal ürünü, sermaye piyasası aracını veya ekonomik göstergeyi belli bir fiyattan alma ya da satma hakkını, belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye (lehdara, keşideciye) veren ancak zorunlu tutmayan sözleşmelerdir.

 

Opsiyon Alım Satım İşlemleri, Opsiyon Almak Ne Demek?

Opsiyon satan yatırımcı, opsiyonu alan kişiden tahsil ettiği prim karşılığında, opsiyonun vadesi dolana kadar opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, finansal ürünü, bir sermaye piyasası aracını veya ekonomik göstergeyi, opsiyonu alan yatırımcının talebi halinde belirli bir fiyattan alma ya da satma yükümlülüğünü üzerine alır.

Opsiyonlar alıcısına hak, satıcısına yükümlülük veren türev ürünlerdir.

Opsiyon piyasası, bir dayanak varlığı belirli bir vadede, belirli bir fiyattan alma ve satma hakkı ya da yükümlülüğü verir.

Opsiyon işlemleri yatırım, korunma ve arbitraj amacıyla kullanılabilir.

Hem yükselen hem düşen piyasa beklentisinde opsiyonlar kullanılabilir.

 

Opsiyon Tipleri

Dünyada işlem gören iki tip opsiyon vardır. Bu opsiyon tipleri şunlardır:

 • Avrupa Tipi Opsiyonlar

Avrupa tipi opsiyonların belirgin özelliği vade bitiminden önce opsiyonu alan yatırımcının opsiyonunu kullanamamasıdır. Avrupa tipi opsiyonlar, ancak vade sonunda keşidecisi tarafından kullanılabilir.

 • Amerikan Tipi Opsiyonlar 

Amerikan tipi opsiyonların en belirgin özelliği ise opsiyonu alan yatırımcının istediği zaman (vadesinde veya vadesinden önce) opsiyonu kullanabilmesidir.

Satın Alındığı Yere Göre Opsiyonlar

Borsada işlem gören opsiyonlar: Bunlar standart sözleşmeli opsiyonlardır.

VİOP’ta İşlem Gören Opsiyon Sözleşmeleri: Hisse senedi opsiyonları, endeks opsiyonları, döviz sözleşmelerine dayalı opsiyonlardır.

Tezgah Üstü Opsiyonlar: Bu opsiyonlar borsada listelenmez. Bu tür opsiyonların şartları kısıtlanmamıştır yani istenildiği gibi ayarlanabilir.

 

Opsiyon Türleri Nelerdir?

Opsiyon türleri ikiye ayrılır: 

 1. Alım Opsiyonu
 2. Satım Opsiyonu

Yukarıda açıklanan opsiyonun tanımına bağlı kalarak alım ve satım opsiyonlarının ne olduğunu, alıcısına ve satıcısına ne tür hak ve sorumluluklar getirdiğini kısaca açıklayalım:

 • Alım opsiyonu alan yatırımcı, belli bir vadeye kadar opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, finansal ürünü, bir sermaye piyasası aracını veya bir ekonomik göstergeyi, opsiyonu satan yatırımcıya ödediği bir prim karşılığında belli bir fiyattan alma hakkına sahiptir.
 • Alım opsiyonu satan yatırımcı ise, belli bir vadeye kadar opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, finansal ürünü, bir sermaye piyasası aracını veya bir ekonomik göstergeyi alım opsiyonu alan yatırımcının talebi halinde belli bir fiyattan satmakla yükümlüdür.
 • Satım opsiyonu alan bir yatırımcı, belli bir vadeye kadar opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, finansal ürünü, bir sermaye piyasası aracını veya bir ekonomik göstergeyi, opsiyonu satan yatırımcıya ödediği bir prim karşılığında belli bir fiyattan satma hakkına sahiptir.
 • Satım opsiyonu satan yatırımcı ise, belli bir vadeye kadar opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir malı, finansal ürünü, bir sermaye piyasası aracını veya bir ekonomik göstergeyi satım opsiyonu alan yatırımcının talebi halinde belli bir fiyattan satın almakla yükümlüdür.

Opsiyonlar arasında seçim dayanak varlık fiyatındaki değişim beklentisine göre yapılır.

 • Fiyatlarda yükseliş beklentisi varsa Alım Opsiyonu (CALL opsiyonu) alınır.
 • Fiyatların bir seviyeden yukarı yükselmeyeceği beklentisi varsa Alım Opsiyonu (CALL opsiyonu) satılır.
 • Fiyatlarda düşüş beklentisi varsa Satım Opsiyonu (PUT opsiyonu) alınır.
 • Fiyatların bir seviyeden aşağıya düşmeyeceği beklentisi varsa Satım Opsiyonu (PUT opsiyonu) satılır.

 

Opsiyon Terimleri Nelerdir?

Alım (Call) Opsiyonu: Alıcısına dayanak varlığı alma hakkı verir. Alıcının hakkını kullanmak istemesi halinde alım opsiyonu satıcısının, dayanak varlığı alıcıya satma zorunluluğu vardır. 

Satım (Put) Opsiyonu: Alıcısına dayanak varlığı satma hakkı verir. Alıcının hakkını kullanmak istemesi halinde satım opsiyonu satıcısının, dayanak varlığı alıcıdan satın alma zorunluluğu vardır. 

Dayanak Varlık: Opsiyonun bağlı olduğu varlığı ifade eder. 

Sözleşme Büyüklüğü: Bir opsiyon sözleşmesinin içerdiği dayanak varlık miktarını belirtir. 

Opsiyonun Vadesi: Opsiyonun kullanılabileceği son gündür. 

Opsiyonun Tipi: Avrupa tipi opsiyonlar sadece vade bitim tarihinde kullanılabilirken, Amerikan tipi opsiyonlar bu tarihe kadar herhangi bir zamanda kullanılabilirler. 

Kullanım Fiyatı: Opsiyonun dayanak varlığı alma ya da satma hakkı verdiği fiyat seviyesidir. 

Opsiyon Primi: Opsiyonun fiyatıdır. 

Opsiyonun Vade Sonundaki Değeri: Alım opsiyonları için spot fiyat-kullanım fiyatı (negatif ise 0), satım opsiyonları için kullanım fiyatı-spot fiyat (negatif ise 0).

 

Opsiyonların Avantajları

Risk Yönetimi: Piyasadaki beklenmedik değişimlerden ve bu değişimlerin neden olduğu riskten korunma imkânı sağlar. 

Düşük İşlem Maliyeti: Dayanak varlığın kendisini almadan, dayanak varlığın fiyat hareketlerinden kar edebilme şansı verir.

Strateji Seçenekleri: Piyasadaki fiyat beklentilerine göre farklı portföy seçenekleri oluşturma olanağı verir.

 

Opsiyonların Riskleri 

Uzun pozisyon sahibi için opsiyonun riski, ödemiş olduğu prim ile sınırlıdır. Ancak kısa pozisyon sahibi için risk sınırsızdır.

Opsiyon sözleşmelerinde çok sayıda kullanım fiyatı için sözleşme varsa yaygın olarak kullanılan sözleşmeler dışında likidite sorunu ortaya çıkar ve alım-satım fiyat teklifleri arasındaki fark büyür. Bu durum pozisyon kapamayı ve kâr realizasyonunu güçleştirir.

Opsiyon fiyatlamasını etkileyen faktörler nelerdir?

Dayanak varlığın fiyatı yükseldikçe alım opsiyonunun fiyatı artarken, satım opsiyonunun fiyatı azalmaktadır.

Kullanım fiyatı yükseldikçe, alım opsiyonunun değeri azalırken, satım opsiyonunda dayanak varlığı daha yüksek bir fiyattan satma söz konusu olduğundan satım opsiyonunun değeri artmaktadır.

Vadeye kalan gün sayısı arttıkça hem alım hem de satım opsiyonlarının fiyatı artmaktadır. Opsiyon vade sonuna ne kadar yakınsa değeri de o kadar azalacaktır.

Dayanak varlığın volatilitesi arttıkça hem alım hem de satım opsiyonlarının değeri artmaktadır.


 

Faiz oranı yükseldikçe alım opsiyonlarının değeri artarken, satım opsiyonlarının değeri azalmaktadır. 

Vadeye kadarki dönemde dayanak varlığın ait olduğu şirketin ödediği temettü arttıkça alım opsiyonunun değeri azalırken, satım opsiyonunun değeri artmaktadır.