Finansal Oranlar ile Borsayı Anlamak

Finansal Oranlar ile Borsayı Anlamak

Tek bir göstergeyle borsayı anlamak geleceği tahmin etmek tabi ki mümkün değildir fakat temel analiz yöntemlerinden olan finansal oranları doğru şekilde idrak etmek yol göstericidir. Sıkça kullanılan finansal oranları nelerdir? Bu finansal oranlar bizlere neler anlatmalıdır?

Tek bir göstergeyle borsayı anlamak geleceği tahmin etmek tabi ki mümkün değildir fakat temel analiz yöntemlerinden olan finansal oranları doğru şekilde idrak etmek yol göstericidir. Sıkça kullanılan finansal oranları nelerdir? Bu finansal oranlar bizlere neler anlatmalıdır?

Doğru Kararlar ve İstikrar

Borsada yatırım yaparken, doğru kararlar vermek için temel finansal oranları anlamak ve kullanmak büyük önem taşır. Bu oranlar, şirketlerin mali durumunu, performansını ve değerini değerlendirmemize yardımcı olur. Finanslar oranlar yatırımcıların duygusal davranışlarını dolaylı yoldan törpüleyebilir. Yatırımcı bu törpülenen duygusal davranışlarına finansal oranlar sayesinde devam edebilir. Bu durum ise yatırımcılara duygulardan bağımsız istikrarlı bir şekilde yatırım yapma yeteneğini kazandırabilir.

Finansal oranları doğru bir şekilde idrak etmek yatırım stratejilerini yönetmemizde bizlere kolaylık sağlar. İşte borsa yatırımcılarının dikkate alması gerektiği bazı temel finansal oranlar:

1. Kâr Marjı (Profit Margin):

Kâr marjı, bir şirketin elde ettiği gelirin ne kadarının kâr olarak kalacağını gösterir. Çoğunlukla yüzdelik olarak ifade edilir ve şirketin kârını gelirine oranlar. Yüksek bir kâr marjı, şirketin karlılığının yüksek olduğunu gösterir.

2. Fiyat/Kazanç Oranı (F/K):

Fiyat/kazanç oran şirketin satışlardan elde ettiği kazançlar, mali performans ve piyasadaki konumu F/K oranıyla analiz edilebilmektedir. Tek başına genel bir anlam ifade etmese de F/K oranı finansal enstrümanın ucuz veya pahalı olduğunu anlatmaya çalışmaktadır.

3. Borç/Ekonomik Değer Oranı (Debt/Equity Ratio):

Borç/ekonomik değer oranı, bir şirketin borçlarının öz sermayesine oranını gösterir. Daha düşük bir borç/ekonomik değer oranı, genellikle şirketin borçlarının daha iyi yönetildiği ve daha sağlam bir mali yapıya sahip olduğu anlamına gelebilir.

4. Likidite Oranları:

Likidite oranları, bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini gösterir. En yaygın likidite oranları arasında cari oran (mevcut varlıkların, kısa vadeli borçlara oranı) ve asit test oranı (nakit ve nakit benzerlerinin, kısa vadeli borçlara oranı) bulunur.

5. Aktif Karlılık Oranları:

Aktif karlılık oranları, bir şirketin varlıklarının ne kadar verimli bir şekilde kullanıldığını gösterir. Örneğin, varlık verimliliği oranı, bir şirketin net satışlarının ortalama varlıklarına oranını gösterir.

6. Özsermaye Getirisi (Return on Equity - ROE):

Özsermaye getirisi şirketin net gelirinin öz sermayesine oranındır. Yüksek bir ROE çoğunlukla şirketin öz sermayesini etkili bir şekilde kullanabildiği ve yatırımcılara daha fazla getiri sağladığı anlamına gelebilir.

7. Fiyat/Satış Oranı (Price/Sales Ratio):

Fiyat/satış oranı, bir şirketin hisse senedi fiyatının, satışlarına oranını gösterir. Şirketin hisse senedi fiyatının, elde ettiği gelire ne kadar uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.

8. Temettü Verim Oranı (Dividend Yield):

Temettü verim oranı, bir şirketin hisse senedi fiyatıyla karşılaştırıldığında, ödediği temettü miktarını gösterir. Yatırımcılara bir hisse senedinin temettü geliri potansiyelini değerlendirmede yardımcı olabilir.

9. Borç Ödeme Oranı (Debt Service Coverage Ratio):

Borç ödeme oranı şirketin net işletme gelirinin, borç ödemelerine oranını gösterir. Bu oran, bir şirketin borçlarını ödeyebilme yeteneğini değerlendirmede kullanılabilir.

10. Net Marj (Net Margin):

Net marj, bir şirketin gelirlerinden tüm maliyetler ve vergiler çıkarıldıktan sonra kalan net kârın, gelire oranıdır. Bu oran, bir şirketin karlılığını değerlendirmede kullanılır.

Analizlerde Harman Yapmanın Önemi

Temel analiz de teknik analiz de tek başına bir anlam ifade etmediği gibi yukarıdaki finansal oranlar da temel analiz içerisinde tek başına bir anlam etmeyebilir. Finansal oranları kendi arasında karşılaştırıp teknik analizle harman edildiği takdirde hissenin gidişatını tahmin etmek daha sağlam bir adımdır.