portfoy1

Portföy Yönetimi

İnfo Yatırım olarak, Portföy Yönetimi faaliyeti kapsamındaki temel amacımız, yatırımcılarımızı risk profiline ve getiri beklentilerine uygun yatırımlara yönlendirerek doğru fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak, hedefimiz ise ihtiyaçlarına en uygun çözümler sunarak memnun etmektir.

Portföy Nedir?

Portföy, bir yatırımcının aynı veya farklı özelliklere sahip birden fazla yatırım aracına  yatırım yapmak suretiyle oluşturduğu toplam değerdir.

İnfo-portföy04
İnfo-portföy03

Portföy Yönetimi Nedir?

Portföy Yönetimi, müşteri portföylerinin maddi bir kazanç sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesi işine denmektedir. Bu işlemler, aracı kuruluş ile müşteri arasında imzalanan bir portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Portföy Yöneticisi Kime Denir?

Portföy yöneticisi, yatırımcının mali durumu, risk profili, yatırım süresi ve beklentileri doğrultusunda en uygun portföylerin oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesinden sorumlu kişidir.

İnfo-portföy02
İnfo-portföy01

İnfo’da Portföy Yönetimi

Yatırımcıların risk karşısındaki tutumları ise farklılık gösterebilmektedir.  Bu farklılığa göre bazı yatırımcılar aşırı risk alırken, bazı yatırımcılar ise riskten kaçınmakta veya risk karşısında nötr kalmaktadır. 

Yatırımcıların riske karşı tutumları portföy tercihlerini etkilemektedir. Yatırımcıların bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, portföye dahil edecekleri menkul kıymetlerin seçimi ve yatırım tutarlarının belirlenmesi önemli bir unsuru oluşturmaktadır.

 Portföylerin getirileri ile riskleri ölçülerek portföye ilişkin beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı tespit edilmelidir.  İnfo Yatırım’ın uzman Portföy Yöneticileri ile yatırımlarınıza doğru yön verebilirsiniz.