İnfo Yatırım Kurumsal Finansman

İnfo Yatırım, kurumsal finansman alanında başta halka arz ve borçlanma aracı ihraçları olmak üzere şirket satın alma ve birleşme faaliyetleri ile pay alım teklifi ve ayrılma hakkı işlemlerinde geniş tecrübeleri bulunmaktadır.

Kurumsal Finansman departmanının verdiği hizmetler:

Halka Arz

 • Şirket Paylarının Halka Arzı
 • GİP Piyasa Danışmanlığı

Birleşme & Satın Alma

 • Stratejik ortaklık projeleri
 • Finansal ortaklık projeleri
 • Özel Sermaye Fonu Yatırımları (Private Equity)
 • Girişim Sermayesi Fonu Yatırımları (Venture Capital)
Yatırımcı İlişkileri017
Yatırımcı İlişkileri018

Şirket Değerlemesi

 • Fizibilite Çalışmaları
 • İndirgenmiş Nakit Akımları
 • Piyasa Çarpanları Analizi
 • Net Aktif Değer

Finansal Yapılandırma

 • Kısmi Bölünme
 • Varlık & Yükümlülüklerin Yeniden Yapılandırılması
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Varlık Satışı

Pay Alım Teklifi & Ayılma Hakkı İşlemleri

 • Pay Alım Teklifine Aracılık
 • Ayrılma Hakkı İşlemlerine Aracılık

Borçlanma Aracı İhracı

 • Tahvil
 • Finansman Bonosu
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
 • Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
 • Kira Sertifikası

Proje Finansmanı Danışmanlığı

Şirket birleşme ve satın almaları, kapasite artırımı, tesis modernizasyonu ve bunun gibi yatırımlar için gerekli proje finansmanının sağlanması amacıyla danışmanlık hizmeti

Sermaye Artırımı

 • Sermaye Artırımı
 • Sermaye Azaltımı ve Eş Anlı Sermaye Artırımı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Tahsisli Sermaye Artırımı
Yatırımcı İlişkileri020
Yatırımcı İlişkileri019

Sermaye Artırımı

INFO Bedelsiz Sermaye Artırımı

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Notu

Pay Alım Teklifi

Halka Arz

Yatırımcı İlişkileri021